محل انجام پروژه دماوند - دهکده خوشبختی
شروع دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ / اتمام دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

ویلایی دکتر ابوالصدق